AMOXIL-V 6G

Product Benefits:

<[if !supportLists]>·         <[endif]>Mas magandang ibigay nang pasupa dahil mabilis itong nakukuha sa sikmura ng baboy

<[if !supportLists]>·         <[endif]>Mabilis itong kumakalat sa dugo ngunit matagal bago maalis sa katawan

<[if !supportLists]>·         <[endif]>Napakabisa nito sa ordinaryong mikrobyo na sanhi ng nana o pus sa baboy

Indications:

<[if !supportLists]>·         <[endif]>Para sa secondary bacterial infections dulot ng hog cholera o anumang viral infection

<[if !supportLists]>·         <[endif]>Para sa pagtatae o colibacillosis

<[if !supportLists]>·         <[endif]>Para sa arthritis at meningitis

Formulation:

Each gram contains:

Amoxicillin (as Amoxicillin trihydrate) ..... 200.0mg

Dosage and Administration:

<[if !supportLists]>·         <[endif]>Manok:

<[if !supportLists]>Ø      <[endif]>Prevention:

<[if !supportLists]>-          <[endif]>Ibigay araw-araw sa loob ng 3-5 araw

<[if !supportLists]>-          <[endif]>Ihalo ang ½ sachet sa 1 gal (4 Li) inuming tubig kada 25 manok

<[if !supportLists]>Ø      <[endif]>Treatment:

<[if !supportLists]>-          <[endif]>Ibigay araw-araw sa loob ng 5-7 araw

<[if !supportLists]>-          <[endif]>Ihalo ang 1 sachet sa 1 gal (4 Li) inuming tubig kada 25 manok

<[if !supportLists]>·         <[endif]>Baboy:

<[if !supportLists]>Ø      <[endif]>Prevention:

<[if !supportLists]>-          <[endif]>Ibigay araw-araw sa loob ng 3-5 araw

<[if !supportLists]>-          <[endif]>Ihalo ang ½ sachet sa 1 gal (4 Li) inuming tubig kada baboy

<[if !supportLists]>Ø      <[endif]>Treatment:

<[if !supportLists]>-          <[endif]>Ibigay araw-araw sa loob ng 5-7 araw

<[if !supportLists]>-          <[endif]>Ihalo ang 1 sachet sa 1 gal (4 Li) inuming tubig kada baboy