Para-V 6g

Description:

This water soluble powder is a veterinary medicinal product containing 25% Paracetamol. It is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), a para-aminophenol derivative with antipyretic and analgesic activity but minimal anti-inflammatory effects. It does not inhibit neutrophil activation, has little ulcerogenic potential, and has no effect on platelets or bleeding time. NSAIDs can cause inhibition of phagocytosis and hence in the treatment of inflammatory conditions associated with bacterial infections, appropriate concurrent antimicrobial therapy should be instigated.

Indications:

 • Pampatibay ng katawan laban sa sakit
 • Pampalakas laban sa karaniwang stress sa baboy na sanhi ng
  • Sa lagnat na sanhi ng pagbabakuna o impeksyon, o dulot ng anumang uri ng stress
  • Panlunas sa anumang uri ng pananakit ng katawan
  • Pampababa ng lagnat at pampahupa ng pamamaga


Formulation:

 • Each gram contains:
  • Paracetamol ........ 250.0mg


Dosage and Administration:

 • Baboy:
  • Ibigay nang dalawang beses sa isang araw, matapos bakunahan o hanggang mawala ang lagnat
  • Ihalo ang 1 sachet sa 1 gal (4 Li) inuming tubig kada baboy