OUR PRODUCTS

B-MEG PREMIUM HOG PELLETS
Hog Raising
B-MEG PREMIUM HOG PELLETS
Sa new fortified B-MEG PREMIUM HOG PELLETS siguradong bilis asenso ka! Bakit? Dahil ang mas pinagandang B-MEG PREMIUM HOG PELLETS...
Read more
B-MEG PREMIUM LAYER FEEDS
Poultry Raising
B-MEG PREMIUM LAYER FEEDS
Ang premium-quality feeds ay mayroong higher levels at balanced ratio ng amino acids para sa mas mabigat at mas malaking egg size. Ito rin ay may calcium...
Read more
B-MEG INTEGRA POWERMAXX
Game Fowl
B-MEG INTEGRA POWERMAXX
B-MEG's gamefowl feeds are the best in the market with the introduction of B-MEG's very own PRO-WIN NUTRITION - the only booster system is scientifically...
Read more
B-MEG PRIZE-CATCH
Aquatic Business
B-MEG PRIZE-CATCH
Ang B-MEG Aquatic Nutrition ay iyong katuwang sa negosyo; delivering only the best quality feeds for finfish and shrimp, providing technical services and...
Read more
SAN MIGUEL ANIMAL HEALTH CARE
Veterinary Medicine
SAN MIGUEL ANIMAL HEALTH CARE
Kailangan ng mga alagang hayop ang kalinga at proteksyon mula sa mga gamot na mapagkakatiwalaan. Ang SAN MIGUEL ANIMAL HEALTH CARE ay naghahandog...
Read more

ARTICLES

About Vetmed
About Vetmed Read more
B-Lis Asenso sa Poultry Business
B-Lis Asenso sa Poultry Business Read more