Tips sa Wastong Pagpapakain:

 • Multiple feeding (2 or 3 times a day) ay mas mainam sa once a day
  • Hindi mahalaga kung ang pag papakaing kinaugalian ay dalawa o tatlong beses isang araw. Ang mahalaga, may routine o schedule na sinusunod sa pagpapakain. Halimbawa, kung nasimulan ang pagpapakain ng 7:00 ng umaga at 4:00 ng hapon, kinakailangan na araw-araw ganito ang oras ng pagpapakain.
   • Bakit? Kapag may mintis na isang beses sa pagpapakain, ito ay may impact na 3% na pagkawala sa timbang ng baboy; ang nawalang timbang na ito ay ma-rerecover sa loob ng tatlong araw na papakain.
 • Pag-aralan ang feeding guide at gamitin sa pagpaplano sa pagbili ng feeds.
  • Iba ' t iba ang recommended feeding guide ng iba ' t ibang brand ng feeds. Ang mga feeding guide ay ginawa para maging gabay sa pagpapakain base sa density ng bawat feed. Gaya ng nabangit, kinakailangang naaayon ang pagpapakain sa kondisyon ng farm at sa breed ng baboy, pati na rin ang kanilang health conditions. Malaking tulong ang feeding guide, ngunit kinakailangang obserbahan ang baboy ng higit kumulang 30 minutes ng pagkain para malaman ang kanayang kakayanan o feed intake.
 • Unti-untiin ang pagpapalit o pag-shift ng pakain upang di mabigla ang baboy.
  • Ang biglaang pag palit ng pakain ay maaaring makasanhi ng diarrhea o scouring sa baboy. Makakatulong ang unti-unting paghalo ng pakain hanggang sa tuluyang mapalitan. Ito ay recommended between stages (pre-starter papuntang starter, starter papuntang grower, etc.) at kapag mag papalit ng feed brand (B-MEG Premium papuntang B-MEG Expert)

 

Tips sa Pag Bili ng Feeds:

 • Pagmasdan maigi ang tindahan at warehouse
  • Kung may pagdududa sa freshness, amuyin ang feeds at tingnan ang ibabaw ng bukas na sako kung may mga bukbuk
  • Palagi rin maging alerto sa senyales ng bukbuk at kagat ng daga. Ang exposure ng feeds sa moisture o tubig ay madali rin makapanis ng feeds
  • Iwasan din bumili ng feeds na matagal ng nakabilad sa araw. Maari nitong mapawalang bisa ang mga vitamins and minerals
 • Bumili lamang ng feeds sa mga authorized feed dealers
  • Tandaan at maging pamilyar sa physical appearance ng feeds na inyong ginagamit. Obserbahan din maigi ang performance of efficiency ng feeds. Mga katanungan na dapat masagot:
   • Kinakain ba ng baboy ang feeds o hindi ito pinapansin?
   • Mas matagal ba ang pag papalaki ko ng mga baboy para makuha ang timbang na nararapat para mabenta na?
   • Naging matamlay ba ang mga baboy matapos kainin ang feeds?
  • Babala rin sa mga adulterated or counterfeit products. Ibig sabihin, maaring ang tindahang iyong nabilan ay nag re-rebag o pinapalitan ang sako ng feeds para maibenta ng mas mahal.