Kahalagahan ng de-kalidad na gamot sa livestock raising
Ang pagkakaroon ng sakit ay nakasasagabal sa pagbigat ng timbang at produksyon kaya’t nararapat itong malunasan, kundi man ganap na maiwasan. Ang medication, vaccination at bio-security ang mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin ng mga nag-aalaga ng mga baboy at manok upang mapanatili ang seguridad ng kanilang negosyo.

 

Ang pagbibigay ng mga de-kalidad na gamot at supplements sa mga alagang baboy at manok ay hindi dapat ipawalang-bahala bagkus dapat isaalang-alang dahil dito nakasalalay ang pagpapanatili ng malusog na pangangatawan at magandang performance ng mga alagang hayop. Hindi naman kinakailangan ang mga mamahaling mga gamot at vitamins, ang mas mahalaga ay ang mabilis at epektibong paggamit ng mga nasabing gamot para sa ikakaganda ng kalusugan ng mga hayop na sasalamin sa maunlad na negosyo.

 

Kalidad-San Miguel, mas abot-kaya kaysa iba
Kailangan ng mga alagang hayop ang kalinga at proteksyon mula sa mga gamot na mapagkakatiwalaan. Ang SAN MIGUEL ANIMAL HEALTH CARE ay naghahandog ng mga gamot na may superior quality sa mas abot-kayang halaga. Isinasaalang-alang nito ang karagdagang nutrisyon na dapat nakukuha ng mga alagang hayop para sa mas mabigat at productive na resulta.


Bulatigok SD
Dox-C-Lin