B-Lis Asenso sa Poultry Business

 

Ang patuloy na paglago ng poultry business
Ang chicken broiler at egg production ang pinaka-progresibong livestock business sa Pilipinas ngayon. Ang poultry industry ay nagsimula bilang isang backyard enterprise, at nag-shift sa pagbuo ng large integrated contract farming operations. Nakakabilib ang mabilis na paglago ng poultry industry sa Pilipinas subalit ang mga problemang kaakibat nito katulad ng inefficient management, pagkalat ng sari-saring destructive poultry diseases and parasites ay talagang hindi maiiwasan.

 

Sikreto ng pag-unlad sa poultry business
Ang mga mag-aalaga ng mga manok ay dapat i-consider ang uri ng mga sisiw na kanilang palalakihin, housing management at paraan ng pagbenta ng produce para sa patuloy na pag-unlad ng kanilang negosyo. Importante rin ang kaalaman sa iba’t ibang klase ng sakit ng mga manok upang maaga itong maiwasan o malunasan.

 

Ano ang premium-quality poultry feeds?
Ang premium-quality feeds ay mayroong higher levels at balance ratio ng amino acids para sa mas mabigat at mas malaking egg size. Ito rin ay may calcium mula sa fine at granular sources para sa mas matibay na egg shell at high amounts ng natural antioxidants para sa mas mahabang shelf-life ng itlog. At higit sa lahat, ito ay may high nutrient density upang masigurado ang attainment ng target weight sa mas maagang edad.