AMOXIL-V 6G

Product Benefits:

· Mas magandang ibigay nang pasupa dahil mabilis itong nakukuha sa sikmura ng baboy

·  Mabilis itong kumakalat sa dugo ngunit matagal bago maalis sa katawan

· Napakabisa nito sa ordinaryong mikrobyo na sanhi ng nana o pus sa baboy

Indications:

· Para sa secondary bacterial infections dulot ng hog cholera o anumang viral infection

· Para sa pagtatae o colibacillosis

· Para sa arthritis at meningitis

Formulation:

Each gram contains:

Amoxicillin (as Amoxicillin trihydrate) ..... 200.0mg

Dosage and Administration:

· Manok:

Ø Prevention:

-   Ibigay araw-araw sa loob ng 3-5 araw

- Ihalo ang ½ sachet sa 1 gal (4 Li) inuming tubig kada 25 manok

Ø Treatment:

- Ibigay araw-araw sa loob ng 5-7 araw

- Ihalo ang 1 sachet sa 1 gal (4 Li) inuming tubig kada 25 manok

· Baboy:

Ø Prevention:

- Ibigay araw-araw sa loob ng 3-5 araw

- Ihalo ang ½ sachet sa 1 gal (4 Li) inuming tubig kada baboy

Ø Treatment:

- Ibigay araw-araw sa loob ng 5-7 araw

- Ihalo ang 1 sachet sa 1 gal (4 Li) inuming tubig kada baboy