AMOXIL-V 6G

Product Benifits:

 • Mas magandang ibigay nang pasupa dahil mabilis itong nakukuha sa sikmura ng baboy
 • Mabilis itong kumakalat sa dugo ngunit matagal bago maalis sa katawan
 • Napakabisa nito sa ordinaryong mikrobyo na sanhi ng nana o pus sa baboy

Indications:

 • Para sa secondary bacterial infections dulot ng hog cholera o anumang viral infection
 • Para sa pagtatae o colibacillosis
 • Para sa arthritis at meningitis

Formulation:

 • Each gram contains: Amoxicillin (as Amoxicillin trihydrate) ..... 200.0mg


Dosage and Administration:

 • Baboy:
  • Prevention:
   • Ibigay araw-araw sa loob ng 3-5 araw
   • Ihalo ang ½ sachet sa 1 gal (4 Li) inuming tubig kada baboy
  • Treatment:
   • Ibigay araw-araw sa loob ng 5-7 araw
   • Ihalo ang 1 sachet sa 1 gal (4 Li) inuming tubig kada baboy