ELEC-V 1KG

Indications:

 • Para makaiwas sa dehydration na sanhi ng pagtatae at matinding init
 • Para makatulong laban sa panghihina at kawalan ng ganang kumain dahil sa stress na dulot ng sakit o infections, pagbabakuna, at ng pabagu-bagong panahon


Formulation:

 • Each gram contains:
  • Sodium bicarbonate ..... 280.0mg
  • Sodium chloride ........... 200.0mg
  • Potassium chloride ....... 120.0mg


Dosage and Administration:

 • Manok:
  • Prevention:
   • Ibigay araw-araw sa loob ng 5-7 araw
   • Ihalo ang ½ sachet sa 1 gal (4 Li) inuming tubig kada 50 manok
  • Treatment:
   • Ibigay araw-araw sa loob ng 5-7 araw
   • Ihalo ang 1 sachet sa 1 gal (4 Li) inuming tubig kada 20 manok