MULTI-V 6G

Indications:

 • Pampatibay ng katawan laban sa sakit
 • Pampalakas laban sa karaniwang stress sa baboy na sanhi ng
  • Pagwawalay, pagbabakuna, pagkakapon at pagpupurga
  • Paglilipat-lipat at pagbibiyahe
  • Pagpuputol ng tuka
  • Papalit-palit na panahon
  • Pampaganang kumain para sa mabilis na paglaki ng mga baboy
  • Pamparami ng itlog ng mga manok


Technical Formulation:

 • Each gram contains:
  • Vitamin A ........ 26,500 IU
  • Vitamin D3 ........ 8,000 IU
  • Vitamin E ............... 16 IU
  • Vitamin C ........... 10.0mg
  • Vitamin B1 ............ 6.0mg
  • Vitamin B2 .......... 24.0mg
  • Vitamin B6 ............ 7.0mg
  • Niacinamide ..... 110.0mg
  • Folic acid ............. 3.0mg
  • Biotin .................. 1.0mg


Dosage and Administration:

 • Manok:
  • Therapeutic:
   • Ibigay araw-araw sa loob ng 5-7 araw
   • Ihalo ang 1 sachet sa ½ gal (2 Li) inuming tubig kada 10 manok