PARA-V 6G

Indications:

 • Pampatibay ng katawan laban sa sakit
 • Pampalakas laban sa karaniwang stress sa baboy na sanhi ng
  • Sa lagnat na sanhi ng pagbabakuna o impeksyon, o dulot ng anumang uri ng stress
  • Panlunas sa anumang uri ng pananakit ng katawan
  • Pampababa ng lagnat at pampahupa ng pamamaga


Formulation:

 • Each gram contains:
  • Paracetamol ........ 250.0mg


Dosage and Administration:

 • Baboy:
  • Ibigay nang dalawang beses sa isang araw, matapos bakunahan o hanggang mawala ang lagnat
  • Ihalo ang 1 sachet sa 1 gal (4 Li) inuming tubig kada baboy