SMAHC CHLORTETRACYCLINE 25% WSP 7G

Indications:

 • Manok
  • Secondary bacterial infections dulot ng fowl cholera
  • CRD at infectious synovitis
  • Para sa pagtatae o colibacillosis


Formulation:

 • Each gram contains:Chlortetracycline (as Chlortetracycline HCI) ..... 250.0mg


Dosage and Administration:

 • Manok:
  • Prevention:
   • Ibigay araw-araw sa loob ng 3-5 araw
   • Ihalo ang ½ sachet sa 1 gal (4 Li) inuming tubig kada 50 manok
  • Treatment:
   • Ibigay araw-araw sa loob ng 5-7 araw
   • Ihalo ang 1 sachet sa 1 gal (4 Li) inuming tubig kada 20 manok